Betaling
Det tilbys sikker betaling med Vipps.

Selger:

Nida Thaimat AS

Org.nr. 927 833 190

Langgata 57, 4306 Sandnes

E-post: post@nida-thairestaurant.no

Mobil: +47 907 94 495

Kjøper:

Personen som er registrert som kjøper i bestillingen.

Priser og merverdiavgift

Alle priser på nettstedet er i Norske Kroner (NOK) og inklusive merverdiavgift.

Frakt

Kun henting

Personopplysninger

Selger behandler persondata ifølge lov om personopplysninger. Se egen informasjon under Personvern i footer.

Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller koblet med andre eksterne register. Nida Thaimat AS vil ikke selge eller videreformidle personopplysninger uten samtykke.

Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi Selger skriftlig melding (e-post eller brev) om at du vil påberope deg mangelen. Selger vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (Forbrukerkjøpsloven).

Angrerett

E-post: post@nida-thairestaurant.no ved spørsmål rundt angrerett.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no. Nida Thaimat AS vil følge Forbrukerklageutvalgets avgjørelser.